Guangzhou Xu Lin Fine Chemical Co., Ltd.

Factory address: building e, 13 Shunxing street, Shima Taoyuan north, JUNHE street, Baiyun District, Guangzhou 


Website address: www.gzxulin.com 


Contact: 


iphone: Qi MR  WeChat:13808889186 & iPhone:13808889186 ; 


                Email:980233048@qq.com